Ενεργά φίλτρα

 • Νέο

IRIMO 5-250 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10¨ ΜΑΥΡΟ

Το γαλλικό κλειδί της εταιρείας Irimo διαθέτει μήκος 250mm και είναι κατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές,

υδραυλικές εργασίες και άλλα μαστορέματα. Διαθέτει ανθεκτικό σχεδιασμό και εργονομική λαβή για σύσφιξη

ή χαλάρωση βιδών και παξιμαδιών.

Τιμή 20,97 €
 • Νέο

IRIMO 5-300 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12¨ ΜΑΥΡΟ

Το γαλλικό κλειδί της εταιρείας Irimo διαθέτει μήκος 300mm και είναι κατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές,

υδραυλικές εργασίες και άλλα μαστορέματα. Διαθέτει ανθεκτικό σχεδιασμό και εργονομική λαβή για σύσφιξη

ή χαλάρωση βιδών και παξιμαδιών.

Τιμή 28,62 €
 • Νέο

IRIMO 5-375 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 15¨ ΜΑΥΡΟ

Το γαλλικό κλειδί της εταιρείας Irimo διαθέτει μήκος 375mm και είναι κατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές,

υδραυλικές εργασίες και άλλα μαστορέματα. Διαθέτει ανθεκτικό σχεδιασμό και εργονομική λαβή για σύσφιξη

ή χαλάρωση βιδών και παξιμαδιών.

Τιμή 47,12 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 8mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 8mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 9mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 9mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 10mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 10mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 11mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 11mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 12mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 12mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 13mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 13mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,80 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 14mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 14mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,80 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 15mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 15mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,80 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 16mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 16mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,80 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 17mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 17mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,92 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 18mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 18mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,92 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 19mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 19mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,92 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 20mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 20mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,92 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 21mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 21mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 1,92 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 23mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 23mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 2,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 24mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 24mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 2,70 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 30mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 30mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 4,30 €
 • Νέο

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 32mm

IRIMO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' 32mm

ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υποδοχές 1/2", bi-hex, μετρικά μεγέθη

Χάλυβας από κράμα χρωμίου βαναδίου

Επιχρωμιωμένο φωτεινό φινίρισμα

Προφίλ σχήματος κύματος NPP

Πρότυπα: DIN 3120, DIN 3124

Τιμή 4,30 €
Επιστροφή στην κορυφή