Ενεργά φίλτρα

  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ OERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀2.5mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀2.5mm

Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών

Κανονική τιμή 5,20 € Τιμή 4,78 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 2,5mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 2,5mm

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Νi ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση.

Κανονική τιμή 16,50 € Τιμή 15,18 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 3,2mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 3,2mm

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Νi ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση.

Κανονική τιμή 16,50 € Τιμή 15,18 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀3.2mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀3.2mm

Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών

Κανονική τιμή 4,90 € Τιμή 4,51 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 2,0mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 3 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 2,0mm

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Νi ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση.

Κανονική τιμή 57,00 € Τιμή 52,44 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 2,5mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 3Kg

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Νi ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση.

Κανονική τιμή 39,00 € Τιμή 35,88 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 3,2mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ BELINOX ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ERLIKON ⌀ 3,2mm

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Νi ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση.

Κανονική τιμή 40,50 € Τιμή 37,26 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ OERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀2.5mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3,5Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀2.5mm 

Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών

Κανονική τιμή 14,70 € Τιμή 13,52 €
  • -8%

-8%

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ OERLIKON OVERCORD-S ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ⌀3.2mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4,5Kg

Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών

Κανονική τιμή 18,90 € Τιμή 17,39 €
Επιστροφή στην κορυφή